CALL US: (+66) 0-2635-3355 | marketing@chanwanich.com

ประวัติบริษัท

          บริษัทจันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ที่ดำเนินธุรกิจ มาเป็นเวลานานที่สุดในประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2464 ด้วยความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ
และอุตสาหกรรมด้วยดีเสมอมา ทั้งยังคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับลูกค้าในด้าน
ภาพลักษณ์การเป็นผู้นำทางการตลาดมาโดยตลอด

          จากการทุ่มเทให้กับงานวิจัยอย่างจริงจังทำให้บริษัทฯสามารถพัฒนาสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแข่งขันกันอย่างรุนแรง ในปัจจุบันได้อย่างลงตัว

          ปัจจุบันสินค้าและบริการของเราครอบคลุมถึง การผลิตเล่มพร้อมระบบออกหนังสือเดินทางแบบครบวงจร แผ่นปะลงตราวีซ่า ข้อสอบ กระดาษคำตอบ พร้อมเอกสารจัดสอบ เช็คธนาคาร สมุดคู่ฝากเงินธนาคารทุกรูปแบบ อากรสรรพสามิต ตราไปรษณียากร ไปรษณียบัตร บรรจุภัณฑ์ป้องกันการปลอมแปลง บัตรแสดงตัว บัตรผ่านควบคุมการเข้า-ออกอาคารสถานที่ บัตรทางการเงินทุกประเภท บัตรวีซ่า บัตรมาสเตอร์ บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด
โปรโมชั่นสแตมป์ ใบเรียกเก็บค่าสินค้าและการบริการต่างๆ เป็นต้น

          ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ บริษัทฯสามารถให้คำปรึกษา และเสนอบริการที่สนองตอบความต้องการทางธุรกิจของท่านได้อย่างลงตัว
ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของท่านเป็นผู้นำตลาดอย่างยั่งยืน

"SENSEs of SECURITY"
กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ : มี 10 หน่วยธุรกิจ
มีพนักงานทั้งหมด : ประมาณ 3,500 คน
สำนักงานใหญ่ : อาคารกองบุญมา 699 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ที่ตั้งโรงงาน : พระประแดง พระประแดงริเวอร์ไซด์ เทพารักษ์ นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์สินสาครแห่ง 1 และ 2
เทคนิคพิเศษ Intaglio ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในงานพิมพ์ขั้นสูง
สำหรับการผลิตธนบัตรและเอกสารสำคัญเพื่อความปลอดภัย
"เราเป็นที่หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการรักษาความปลอดภัย"