CALL US: (+66) 0-2635-3355 | marketing@chanwanich.com

สินค้า และการบริการของเรา

บริการรับจัดพิมพ์ข้อมูลแปรผัน และใบแจ้งต่าง ๆ

งานพิมพ์ดิจิตอลเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความสำคัญ บริษัทฯมีเทคโนโลยีการพิมพ์อันทันสมัย เครื่องพิมพ์ครบทุกระบบ ควบคุมขั้นตอนการผลิตอย่างรัดกุม สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ให้บริการในแบบครบวงจร และเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยยึดจากความ
ต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น

            • การให้บริการด้านการออกแบบ
            • การให้บริการด้านการพิมพ์ที่มีทั้งระบบเลเซอร์ อิงเจท ทั้งขาวดำและสี
            • การให้บริการด้านการบรรจุใส่ซองพร้อมจัดส่งไปรษณีย์
            • การให้บริการด้านการบริหารข้อมูลลูกค้า
            • การให้บริการด้านรับบริหารสินค้าคงคลัง
            • การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องจนจบกระบวนการในราคาที่เหมาะสม

การบรรจุซองรูปแบบใหม่ ทำให้ลูกค้าสามารถทำแผนส่งเสริมทางการตลาดได้โดยไม่มีความเสี่ยงในการลงทุนเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพราะสามารถใช้ความพร้อมของบริษัทฯที่มีความยืดหยุ่นด้านการพัฒนาเพิ่มเติมร่วมกับลูกค้า เพื่อการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และเติบโตร่วมกัน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้การบริการ เช่น

1. งานพิมพ์บรรจุซองพร้อมเอกสารแนบ (Envelop Fulfillment)


2. งานพิมพ์แบบพับผนึกซอง พร้อมปรุตามความต้องการที่หลากหลาย (Self - Sealer and Perforation)


3. งานพิมพ์แบบพับผนึกซอง สามารถใส่ใบแทรกได้ (Self - Mailer)


4. งานพิมพ์หลากรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า (Direct Mail)


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อีเมล์ marketing@chanwanich.com หรือ โทร (+66) 0-2635-3355 ต่อฝ่ายการตลาด