CALL US: (+66) 0-2635-3355 | marketing@chanwanich.com

บรรจุภัณฑ์กระดาษ

บริษัทฯให้บริการออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพ โดยผสานการพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงชั้นสูงกับบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตได้ โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์การออกแบบที่สวยงาม มีคุณภาพสูง และมีรูปแบบการป้องกันการปลอมแปลงหลายระดับตามความต้องการของลูกค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อีเมล์ marketing@chanwanich.com หรือ โทร (+66) 0-2635-3355 ต่อฝ่ายการตลาด