CALL US: (+66) 0-2635-3355 | marketing@chanwanich.com

เทคโนโลยีของเรา

การพิมพ์ร่องลึก

          องค์ประกอบของเทคนิคการป้องการการปลอมแปลงมี 4 องค์ประกอบ
          1. ง่ายในการสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ตรวจสอบ
          2. ง่ายในการตรวจสอบ
          3. ยากต่อการลอกเลียนแบบ
          4. มีระดับการป้องกันหลายระดับ

ระบบการพิมพ์ Intaglio หรือ การพิมพ์ร่องลึก เป็นระบบการพิมพ์ขั้นสูง ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง มีขบวนการพิมพ์ซับซ้อน ช่างพิมพ์ต้องมีความชำนาญพิเศษ ปัจจุบัน ระบบการพิมพ์ชนิดนี้นำมาใช้ในการพิมพ์ธนบัตร หรือเอกสารสำคัญ ๆ ของทางราชการ งานพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยระบบร่องลึก (Intaglio) นี้จะให้ลายเส้นที่สวยงาม มีความคมชัดสูง ลายเส้นในหนึ่งเส้นสามารถพิมพ์ได้หลายสี สามารถตรวจสอบได้ง่ายและลอกเลียนแบบได้ยาก ปัจจุบันระบบการพิมพ์ชนิดนี้ยังเป็นคุณสมบัติหลักสำหรับป้องกันการปลอมแปลงในการพิมพ์ธนบัตรและหนังสือเดินทางของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อีเมล์ marketing@chanwanich.com หรือ โทร (+66) 0-2635-3355 ต่อฝ่ายการตลาด